ریاست دانشکده

 

 

رئیس بخش: دکتر طاهره اسدی

تلفن: 41522078

تلگرام پست الکترونیک پیوند

گزارش تصویری گزارش تصویری

دستورالعمل تدوین و تنظیم پروژه کارشناسی نخستین دوره مسابقات ملی «پویانمایی در مهندسی شیمی» برگزار می شود.(4مهر92) مرحله اولیه ثبت نام در تیرماه آغاز هشتمین دوره مسابقات ملی کمیکار در دانشگاه علم وصنعت ایران