ریاست دانشکده

نام: طاهره                               

نام خانوادگی: اسدی

گروه آموزشی:دانشکده/بخش: مهندسی شیمی

مرتبه علمی: استادیار                                        

آخرین مدرک تحصیلی: دکتری    

تلفن: 41522078

آدرس الکترونیکی:

تلگرام پست الکترونیک پیوند

گزارش تصویری گزارش تصویری

دستورالعمل تدوین و تنظیم پروژه کارشناسی نخستین دوره مسابقات ملی «پویانمایی در مهندسی شیمی» برگزار می شود.(4مهر92) مرحله اولیه ثبت نام در تیرماه آغاز هشتمین دوره مسابقات ملی کمیکار در دانشگاه علم وصنعت ایران