نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

بخش مهندسی شیمی

بخش مهندسی شیمی


بخش مهندسی شیمی

 

رئیس بخش: دکتر طاهره اسدی

تلفن: 41522078

 

*** لیست دروس مهندسی شیمی و چارت پیشنهادی  ***

 

***  فرمت تایپ پایان نامه  ***

 

(رنگ جلد پروژه پایانی دانشجویان مهندسی شیمی:     مشکی    )

 

اعضا هیئت علمی بخش مهندسی شیمی

ردیف

نام و نام خانوادگی

تحصیلات

مرتبه علمی

رزومه

پست الکترونیک

1

حسین یاراحمدی

دکترا

استادیار

رزومه

hyarahmadi@sirjantech.ac.ir

2

بتول مکی آبادی

دکترا

استادیار

 

bmakiabadi@sirjantech.ac.ir

3

مصطفی رحمان زاده

دکترا

استادیار

   
4

طاهره اسدی

دکترا

استادیار

رزومه

t.asadi@sirjantech.ac.ir 

5

زینب پور امینی پیرجل

کارشناس ارشد

مربی

رزومه

Pouramini@eng.uk.ac.ir

6 مه جبین نجمی نوری دانشجوی دکترا مربی
 
رزومه

m.najminoori@sirjantech.ac.ir