نخستین دوره مسابقات ملی «پویانمایی در مهندسی شیمی» برگزار می شود.(4مهر92)

نخستین دوره مسابقات ملی «پویانمایی در مهندسی شیمی» برگزار می شود.(4مهر92)


نخستین دوره مسابقات ملی «پویانمایی در مهندسی شیمی» برگزار می شود.(4مهر92)

 

دانشکده مهندسی شیمی دانشکده فنی دانشگاه تهران به منظور معرفی جایگاه و توانمندی‌های مهندسان شیمی، بیان ماهیت و مبانی دانشگاهی، پژوهشی و صنعتی مهندسی شیمی، ارتقای کیفی و ایجاد انگیزه به منظور جذب استعدادهای تحصیلی و پژوهشی کشور در این عرصه و هم چنین ارتباط دانشجویان و صاحبان صنایع؛ اقدام به برگزاری "نخستین دوره مسابقات ملی پویانمایی در مهندسی شیمی" در تاریخ 4 مهر ماه 1392 می نماید"

  مهلت ارسال آثار تا 15 مرداد ماه 92 می‌باشد.جهت آشنایی بیشتر با این دوره از مسابقات و قوانین آن می‌توانید به تارنمای http://cace1.ut.ac.ir مراجعه نمایید.