اعضای هیات علمی و اساتید اعضای هیات علمی و اساتید

 
بهادر ابول پور

بهادر ابول پور 

مدرک تحصیلی: دکتری از دانشگاه شهید باهنر کرمان
تخصص: 
مرتبه علمی: استادیار
پست الکترونیکی: 
حسین یار احمدی

حسین یار احمدی 

مدرک تحصیلی: دکتری از سیستان و بلوچستان
تخصص: 
مرتبه علمی: استادیار
پست الکترونیکی: 
طاهره اسدی

طاهره اسدی 

مدرک تحصیلی: دکتری از صنعتی اصفهان
تخصص: 
مرتبه علمی: استادیار
پست الکترونیکی: 
محمد پور غریب شاهی

محمد پور غریب شاهی 

مدرک تحصیلی: دکتری از دانشگاه علم و صنعت ایران
تخصص: ریخته گری و انجماد فلزات- متالورژی فیزیکی و مکانیکی- خوردگی فلزات- مواد مرکب- مواد پیشرفته
مرتبه علمی: استادیار
پست الکترونیکی: 
زهرا فهیمه السادات مرتضوی

زهرا فهیمه السادات مرتضوی 

مدرک تحصیلی: دکتری از دانشگاه شهید باهنر کرمان
تخصص: سنتز مواد آلی- سنتز بتا لاکتام ها
مرتبه علمی: استادیار
پست الکترونیکی: 
بتول مکی آبادی

بتول مکی آبادی 

مدرک تحصیلی: دکتری از سیستان و بلوچستان
تخصص: 
مرتبه علمی: دانشیار
پست الکترونیکی: 
نمایش 6 نتیجه
از 1